Een permanente zoektocht…

Schrijven is een creatief ambacht.

Een interview afnemen is in mijn ogen geen notuleren, braaf opschrijven wat de persoon tegenover je vertelt. Neen, de schrijver moet al zijn zintuigen inzetten. Ruiken, horen, kijken, proeven, voelen. Verder zoeken onder de uitgesproken woorden. Ook intuïtie volgen. En dóórvragen, nieuwsgierig blijven. Emoties lezen en vertalen. Niet snel tevreden zijn. Uitdagende of onverwachte vragen stellen. Aanzetten tot praten, alert blijven luisteren, maar ook tijdig ingrijpen.
En vervolgens een verhaal bouwen dat de lezer vanaf de eerste regels geboeid weet te houden.
Zelfs na 30 jaar ´on the road´ blijft interviewen mij verbazen en verrijken. Je hebt immers telkens weer andere mensen voor je, die je – soms, als het meezit – de bodem van hun ziel laten zien.Als interviewer blijf je in het verhaal op de achtergrond, maar als columnist zeer zeker niet. Oh nee!
De dichter Jacob Cats wist het eeuwen geleden al: ´Het puntje van mijn gouwe pen is ‘t felste wapen dat ik ken.´
Schrijven van columns is een effectieve methode om emoties te kanaliseren. Vandaar dat mijn huisarts me nauwelijks ziet. Gelukkig mag het – nog steeds – in ons land: ongezouten je mening geven. Dat doe ik graag. Soms hard, maar altijd onderbouwd. Vaak ook met humor.
Beneden in deze pagina een selectie uit columns van afgelopen jaren. Voor recente teksten verwijs ik naar elders op deze site. Klik in het menu hiernaast op de knop ´Ik vind...´.

Spelen met woorden, stoeien met formuleringen om tot een zo oorspronkelijk mogelijke tekst te komen. Inderdaad ja, creatief met taal. Ik doe het graag. Zonder daarbij de doelstelling, duidelijk overbrengen van informatie, uit het oog te verliezen.   

Interviews en columns, ik noemde ze. Daarnaast schrijf ik (achtergrond)verhalen, persberichten, folders, brochures, boeken, reclame- en promotieteksten, voorlichtingsmateriaal, toespraken, advertorials, etc. Voor tijdschriften, kranten, websites, personeelsbladen, ondernemingen, radio en TV, theatergroepen, particulieren, enzovoorts. Ook eindredactie, redigeren en vertalen is mogelijk.

Columns:

Bont
Sonja Bakker
Beschaving
Schaamteloos
Burgemeester kiezen
Het Nieuwe Rijden
Liefde
Oorlogje spelen
Midlife-crisis
Celibaat
Afscheid
Gezondheid
Een hele pagina
Wonen op stand
Britney Spears
Referendum
Roken
Teringherrie
Humor